Całodobowy numer alarmowy (22) 837-15-74

Agencja ochrony Glok Warszawa

 Ochrona osób i mienia

Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona imprez masowych

Ochrona monitoring Warszawa

Aktualności:

Agencja Ochrony GLOK, z siedzibą w Warszawie (dzielnica Wola), oferuje kompleksowe usługi, odpowiadając między innymi za: ochrona osób i mienia, ochrona imprez masowych czy ochrona monitoringu. Jesteśmy Specjalistyczną Uzbrojoną Formacją Ochronną (SUFO), działającą na podstawie koncesji MSWiA nr L-0255/07.

Nasza Agencja Ochrony sukcesy zawodowe zawdzięcza przede wszystkim dwóm aspektom. Pierwszym z nich jest doskonale wyszkolona kadra specjalistów, którzy świetnie radzą sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Drugim – inwestowanie w najnowocześniejsze technologie, wspierające doświadczenie naszych pracowników.

 

Dbamy o profesjonalne przygotowanie skutecznego planu ochrony, dokładną weryfikację pracowników, szkolenia i efektywną kontrolę. Dobra współpraca poszczególnych sekcji firmy to wynik umiejętności i nierutynowego traktowania poszczególnych zagadnień i zadań, takich jak ochrona osób i mienia i szeroko rozumiana ochrona obiektu.

Skuteczny plan ochrony to przede wszystkim efekt doświadczenia jego autorów, szerokiej wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz właściwej diagnozy zagrożeń.

 

Ochrona osób i mienia, ochrona imprez masowych oraz monitoringu – usługi tego typu świadczymy na terenie Warszawy, ale nie tylko. Posiadamy bowiem biura regionalne, samodzielnie realizujące zadania i współpracujące z największymi firmami w branży ochrony, w zakresie ochrony osób i mienia.

Zakres usług:

 

 • fizyczna ochrona osób,
 • fizyczna ochrona mienia,
 • ochrona imprez masowych,
 • ochrona osobista,
 • ochrona monitoring,
 • elektroniczne systemy alarmowe,
 • grupy interwencyjne,
 • konwoje i inkaso.

Agencja Ochrony Glok Warszawa zapewnia:

 

 •  solidność i profesjonalizm,
 •  profesjonalny nadzór techniczny oraz osobowy,
 •  stuprocentową realizację specjalnie dobranych programów szkoleniowych,
 •  zaangażowanie pracowników grup interwencyjnych,
 •  dyskrecję zawodową,
 •  lokalność w stosunku do Klientów,
 •  wysoką kulturę osobistą pracowników,
 •  wysoką jakość rozwiązań technicznych (szczególnie w przypadku ochrony monitoringu).

Ochrona fizyczna za każdym razem wspomagana jest pracą ekip interwencyjnych. Do podstawowych zadań agentów ochrony należy:

 

 • wykonywanie obowiązków zgodnie z instrukcją ochrony obiektu,
 • dokładna znajomość obowiązków na posterunku, obsługi urządzeń oraz innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń,
 •  pełna znajomość rozmieszczenia systemów alarmowych, instalacji przeciwpożarowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej oraz numerów telefonów ratunkowych,
 •  zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ochranianego obiektu, systemów zabezpieczenia, czasu pełnienia dyżurów, tras patroli, taktyki ochrony obiektu i przewozów wszelkich wartości oraz wszelkich innych wiadomości, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu lub osób w nim zatrudnionych,
 •  sumienne wykonywanie zadań służbowych oraz poleceń Zleceniodawcy i przełożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, ochrony jego mienia oraz osób w nim przebywających,
 • utrzymywanie w pełni sprawności przydzielonego wyposażenia oraz dbania o swój wygląd zewnętrzny,
 • przestrzeganie zasad należytego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków, reagowanie w sposób kulturalny, lecz stanowczy i zgodny z uprawnieniami oraz z prawem dla danej czynności, w celu osiągnięcia pożądanego stanu,
 • wykonywanie czynności wchodzących w zakres obsługi na bramach przejazdowych oraz prawidłowości parkowania pojazdów,
 •  dokonywanie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego obiektu, według zasad określonych w planie ochrony obiektu,
 •  niezwłoczne reagowanie w przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji o zdarzeniu znamionującym popełnienie przestępstwa,
 •  w razie konieczności wezwanie wsparcia pozostałych pracowników ochrony obiektu i Załogi Interwencyjnej,
 •  bezzwłoczne informowanie przełożonych o zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia dyżuru,
 •  uważne obserwowanie zachowań przebywających w rejonie posterunku interesantów oraz pracowników obiektu,
 •  w sytuacjach zagrożenia lub sprzyjających jego powstaniu, reagowanie w sposób zdecydowany, lecz z zachowaniem zasad kultury w celu osiągnięcia pożądanego stanu,
 •  w sytuacjach koniecznych stosowanie z zachowaniem obowiązujących zasad prawnych - posiadanych środków przymusu bezpośredniego,
 •  natychmiastowe składanie meldunków szefowi zmiany o zaistniałych zakłóceniach pracy urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz sytuacjach zagrożenia dla obiektu i osób w nim się znajdujących,
 •  stosowanie się do instrukcji przeciwpożarowej w przypadku pożaru,
 • bieżące prowadzenie zapisów w książce dyżurów, w porządku chronologicznym, ze wskazaniem wszystkich wykonywanych czynności, a w szczególności czynności nie wynikających z wymienionych w planie ochrony obiektu,
 •  współdziałanie z funkcjonariuszami właściwej, miejscowej jednostki Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa obiektu oraz porządku publicznego,
 •  dbanie o należyty stan przydzielonego sprzętu i wyposażenia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Ochronę imprez (koncertów, bankietów, targów i innych imprez okolicznościowych) powierzamy wykwalifikowanym pracownikom dysponującym nowoczesnym zapleczem technicznym.

 

Zespół pracowników stanowiący ochronę danej imprezy jest ubrany w jednolite stroje, tak by bez trudu był widoczny i identyfikowany jako ochrona przez uczestników imprezy. Realizację zamówienia poprzedzamy, w porozumieniu z Klientem, przygotowaniem planu ochrony, a wyznaczony przez nas inspektor bardzo dokładnie zapoznaje się z obiektem pod kątem BHP i P.Poż. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalany jest zakres obowiązków pracowników ochrony.

 

Zespół wyznaczony do ochrony danej imprezy jest zobligowany do ścisłej współpracy z Policją, służbami Straży Pożarnej oraz Pogotowia.

 

Ochrona osobista

Wykonujemy szczegółową analizę istniejącego niebezpieczeństwa. Sprawdzamy czy zagrożenia dotyczą domu, miejsce pracy, rodziny czy finansów.

 

Po przeprowadzonym audycie proponujemy:

 

 • system bezpieczeństwa odpowiedni do czynników zagrażających,
 • pełną obsługę wdrożeniową przyjętego systemu bezpieczeństwa (zabezpieczenia techniczne domu, miejsca pracy, samochodów, ochrona osobista klienta).

 

 

Dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie:

 

 •  organizacji ochrony fizycznej osób i mienia,
 •  zakupu sprzętu ochrony technicznej akcesoriów ochrony osobistej etc.

Ochrona monitoring polega na sprawowaniu dozoru nad systemami alarmowymi zainstalowanymi w danym obiekcie. Zapewnia natychmiastową interwencję w przypadku napadu czy włamania na teren objęty monitoringiem (przybycie na miejsce zdarzenia w przeciągu kilku minut).

 

Agencja Ochrony Glok gwarantuje 24-godzinny serwis systemów monitorowania alarmów.

Elektroniczne systemy alarmowe

 

Elektroniczne systemy alarmowe to najtańszy i najbardziej efektywny sposób ochrony. Przygotowujemy profesjonalny projekt systemu, uwzględniający Państwa indywidualne potrzeby i charakter obiektu.

Nasz Dział Techniczny odpowiedzialny jest za dydaktyczne przygotowanie naszych specjalistów, do których należy:

 

 • montaż, serwis i konserwacja systemów alarmowych,
 • selekcja i testowanie najlepszych produktów pod względem technicznym,
 • kompleksowe szkolenie specjalistów z zakresu wiedzy o nowym produkcie,
 • wyszukiwanie innowacji technicznych.

 

Elektroniczne systemy alarmowe umożliwiają redukcję kosztów związanych z ochroną fizyczną (np. ograniczenie w godzinach nocnych nadzorującego  składu osobowego – system uzbrojony). Opracowana strategia, dobór wysokiej jakości urządzeń oraz doskonale przygotowany Dział Obsługi Klienta są gwarancją wspólnego sukcesu.

Grupy interwencyjne

 

System monitorowania i interwencji to także całodobowe, dwuosobowe załogi stanowiące wsparcie dla pracowników ochrony stacjonarnej. Sprawdzone procedury, wysokie kwalifikacje i doświadczenie agentów oraz profesjonalne zaplecze techniczne zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

Pracownicy grupy interwencyjnej są specjalnie dobierani. Musi cechować ich szczególna odpowiedzialność i zdolność przekładania dobra innych na własne, odporność na stres.  Z uwagi na duży poziom zagrożenia muszą posiadać umiejętność podejmowania trudnych i trafnych decyzji w sytuacjach niebezpiecznych, oceny poziomu zagrożenia i dobieranie adekwatnych do sytuacji środków zgodnych z prawem. Oprócz wyżej wymienionych cech posiadają także wysoką sprawność fizyczną i wiedzę motoryczną.

 

W sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie, interwencje podejmie dwuosobowa załoga interwencyjna. Czas dojazdu Załogi Interwencyjnej to: do pięciu minut w nocy i do piętnastu minut w dzień.

Certyfikat SUFO

 

Mamy zaszczyt poinformować że Nasza agencja jako jedna z niewielu na polskim rynku uzyskała status firmy spełniającej ustawowe wymogi SUFO - Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

 

Certyfikat ten oznacza, że Agencja Ochrony GLOK spełnia wszelkie wymogi i jest dostosowana do ochrony obiektów podlegających z mocy prawa ochronie obowiązkowej.

GLOK dla CEFARM

 

Od dnia 01 marca 2010 r. Agencja Ochrony Glok przejęła pod ochronę sieć obiektów Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. w Warszawie.

 

Obiekty Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. chronione są przez naszych pracowników z licencjami (Agencja Ochrony GLOK posiada certyfikat SUFO - Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej).

Chronimy osiedla

 

Od dnia 01 października Agencja Ochrony GLOK chroni duży kompleks budynków mieszkalnych. Osiedle mieści się na warszawskim Tarchominie przy ul .Ćmielowskiej.

 

Stadion Narodowy

 

Agencja Ochrony GLOK podpisała kontrakt na ochronę warszawskiego Stadionu Narodowego i od 01 grudnia 2010 r. chroni ten prestiżowy i niezwykle ważny dla Warszawy obiekt.

Wybór naszej agencji do ochrony tak szczególnej inwestycji stanowi dla nas nie tylko źródło satysfakcji, ale daje nam możliwość zaprezentowania naszej wiedzy, doświadczenia, profesjonalizmu oraz zaangażowania w tak rozbudowanym, kompleksowym wydaniu.

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Formularz kontaktowy

Agencja Ochrony Glok Mirosław Małczyński

ul. Górczewska 62-64

01-401 Warszawa

 

tel./fax +48 22 837 15 74

tel. kom.  +48 728 348 345

 

Dział Handlowy: +48 608 301 538

Dział Ochrony Fizycznej: +48 604 560 196

biuro@glok.pl

 

Godziny otwarcia biura:

Pn.-Pt.: 8.00-16.00